Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Dělení pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Dělení pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, dle § 12 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník děleného pozemku.

Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti s povinnými přílohami.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí, státní správa lesů, Náměstí T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany, (modrá budova)
  • Ing. Marie Kotalíková
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vlevo -> dveře 216
  • Petr Vondráček, DiS.
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vlevo -> dveře 216

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněný formulář žádosti -  řádné zdůvodnění, doklad prokazující vlastnictví pozemku  (výpis z katastru nemovitostí, kopie kupní smlouvy), v případě zastupování plnou moc, geometrický plán, vyjádření odborného lesního hospodáře. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vydání rozhodnutí není zpoplatněno správním ani jiným poplatkem.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vydání rozhodnutí stanoví § 71  odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Případní spoluvlastníci pozemku.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Vzhledem k požadavku předložení žádosti s povinnými doklady nelze využít elektronické služby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019