Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění právní úprava: § 58 odst. 1, písm. c) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon)

Živnostenské oprávnění se zruší na písemnou žádost podnikatele

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikatel:

 1. u fyzických osob - podnikatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.
 2. u právnických osob - osoba oprávněná jednat (jednatel, představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci

Podmínky a postup řešení:

Pokud podnikatel již nemá v úmyslu provozovat živnost, má možnost na základě písemné žádosti požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručením písemného podání živnostenskému úřadu:

 • osobně nebo prostřednictvím podatelny MěÚ
 • poštou, v případě elektronické, podepsané zaručeným elektronickým podpisem
 • elektronicky, prostřednictvím elektronické podatelny na https://www.rzp.cz/elpod.html
 • elektronicky, prostřednictvím datové schránky podnikatele
 • prostřednictvím CzechPointu

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 34, Sedlčany, Odbor obecní živnostenský úřad
  oddělení registrace
  Úřední hodiny PO., STŘ.: 8.00 hod. – 17.00 hod.
  ÚT.: 8.00 hod. – 15.00 hod.

  • Ing. Aneta Plachá
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207
  • Lenka Gerbelová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 2. patro -> patro 2. patro vpravo -> dveře 207

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Žádné.

Lhůty pro vyřízení:

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění se vydává ve smyslu správního řádu ve lhůtě do 30- ti dnů od doručení žádosti

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Datová schránka města Sedlčany
  ID: frsbn7e

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019