Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závazné stanovisko orgánu územního plánování

Závazné stanovisko orgánu územního plánování je vydáváno jako podklad pro rozhodnutí nebo jiný úkon z hlediska posouzení vyvolané změny v území

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník nebo osoba pověřená na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Závazné stanovisko není potřeba pro stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručit podklady odpovídajícího rozsahu osobně nebo poštou.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního plánování

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Žádost
  • Projektová dokumentace

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

30 dní od předání kompletních podkladů.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019