Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel nebo pověřená osoba na základě plné moci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručit potřebné odklady odpovídajícího rozsahu osobně nebo poštou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor výstavby a územního plánování, obecný stavební úřad.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Viz § 86 zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Viz zákon čís. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty pro vyřízení:

60 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech 90 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Viz § 85 zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019