Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pokračování základního vzdělávání po splnění povinné školní docházky

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce žáka

Podmínky a postup řešení:

 • Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky.
 • Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce a na základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte písemnou žádost řediteli příslušné základní školy, kterou žák navštěvuje.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Situaci řešte s ředitelem příslušné základní školy.
  • Dana Čížková
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 1. patro vpravo -> dveře 104A

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o povolení pokračovat v základním vzdělávání.

Formuláře:

 • Nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Žádosti lze podat do datové schránky dané základní školy, kde chcete, aby žák pokračoval ve studiu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 4.8.2020