Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce dítěte

Podmínky a postup řešení:

Osvobozen/a od úplaty za předškolní vzdělávání hrazené v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, může být:

 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
 • nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat písemnou žádost o osvobození od úplaty k rukám ředitele mateřské školy, prokázat skutečnosti uvedené výše.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • V příslušné mateřské škole, s ředitelkou školy.
  • Dana Čížková
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 1. patro vpravo -> dveře 104A

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o osvobození, příslušné doklady potvrzující výše uvedené skutečnosti

Formuláře:

 • Nejsou stanoveny, volná forma žádosti.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti je do 30 dnů

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Nelze řešit elektronicky

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., vyhlášky MŠMT, o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 4.8.2020