Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Poradenství v oblasti sociálně – právní ochrany dětí

Pomoc a doporučení zaměřená na řešení vzájemných vztahů rodičů, rodičů a nezletilých dětí, situací spojených s rozvodem manželství, úpravy poměrů nezletilých dětí, vyživovací povinnosti, úpravy styku nezletilých dětí s rozvedenými rodiči, prarodiči, popř.určení otcovství k nezletilým dětem, pomoc osaměle žijícím rodičům nezletilých dětí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Nezletilé děti, rodiče nezletilých dětí, jiné osoby odpovědné za jejich výchovu, prarodiče, pěstouni, poručníci.

Podmínky a postup řešení:

Postup formou individuální sociální práce s klientem

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou, podáním podnětu v listinné, elektronické, telefonické podobě.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany, Odbor sociálních věcí, Úsek sociálně-právní ochrany dětí. V pracovních dnech, v průběhu pracovní doby Úřadu. Odpovědné osoby: Mgr. Iva Kohoutková, Bc. Petr Korbel, Bc. Pavla Sůsová, Bc. Lucie Němcová, Bc. Simona Sůsová, Mgr. Věra Skálová.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Nestanoveno. Pokud je zájem konzultovat k obsahu dokumentu/ů, je vhodné mít tento/tyto s sebou k dispozici.

Formuláře:

  • Nestanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně.

Lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 4.5.2022