Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, případně jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává fyzická, případně právnická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu se uplatňuje na obecním nebo městském úřadu – místní příslušnost se řídí správním řádem. Je možné využít formulář žádosti – k dispozici na webu města Sedlčany.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Uplatněním písemné žádosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany, Úsek sociální péče, v pracovních dnech, v úředních hodinách, po dohodě i v rámci pracovní doby Úřadu. Odpovědný pracovník: Mgr. Věra Skálová.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, potvrzení lékaře, rozhodnutí o přiznání důchodu oprávněného příjemce důchodu.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku

Lhůty pro vyřízení:

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Osoba oprávněného příjemce důchodu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálních zabezpečení; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Datum poslední aktualizace: 4.5.2022