Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pronájem pozemku

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let.

Podmínky a postup řešení:

O pronájmu pozemku rozhoduje Rada města, která schválí uzavření příslušné Smlouvy o nájmu (pachtu).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným nebo telefonickým dotazem, popř. osobní návštěvou na Odboru majetku, dále podáním žádosti na volném listě papíru, příloha k žádosti je vyznačení pozemku (nebo části pozemku) v katastrální mapě. V žádosti musí být uvedeno číslo pozemku, katastrální území, ve kterém se požadované pozemky nachází.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor majetku
  • Odbor majetku

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o pronájem pozemku.

Formuláře:

  • Žádosti se vypisují na volný list papíru. Žádost musí obsahovat: číslo pozemku katastrální území, ve kterém se pozemek nachází, zákres pozemku (nebo jeho požadované části) do katastrální mapy, účel pronájmu, kdo bude účastníkem řízení, adresa a telefonní kontakt/e-mail.

Datum poslední aktualizace: 26.2.2019