Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prodej, směna, výkup pozemků

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let.

Podmínky a postup řešení:

O prodeji, směně a výkupu pozemku rozhoduje Zastupitelstvo města Sedlčany na základě doporučení Rady města Sedlčany.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným nebo telefonickým dotazem, popř. osobní návštěvou na Odboru majetku, dále podáním žádosti na volném listě papíru, příloha k žádosti je vyznačení pozemku (nebo jeho požadované části) v katastrální mapě. V žádosti musí být uvedeno číslo pozemku, katastrální území, ve kterém se požadovaný pozemek nachází.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor majetku
  • Odbor majetku

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o prodej, směnu, výkup pozemku.

Formuláře:

  • Žádosti se vypisují na volný list papíru. Žádost musí obsahovat: číslo pozemku, katastrální území, ve kterém se pozemek nachází, zákres pozemku (nebo jeho požadované části) do katastrální mapy, kdo bude účastníkem řízení, adresa a telefonní kontakt/e-mail.

Datum poslední aktualizace: 26.2.2019