Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prodej volných bytů obálkovou metodou

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba starší 18 let.

Podmínky a postup řešení:

Splnění podmínek výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení Komise pro otevírání obálek  otevře doručené nabídky a doporučí příslušným orgánům města uzavřít smlouvu s uchazečem, který podal nejvyšší nabídku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručení obálky s návrhem kupní ceny a specifikací bytové jednotky v zalepené obálce do podatelny Městského úřadu Sedlčany dle zveřejněného „Oznámení“ o prodeji volného bytu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor majetku
  • Odbor majetku
  • Odbor majetku

Datum poslední aktualizace: 26.2.2019