Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

Výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení slouží k výdeji dat z registru řidičů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podat písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení může fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené.
Žádost může podat také fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení na příslušný úřad dle místa trvalého pobytu. 

Od 1. 1. 2009 je možné žádat o výpis bodů z registru řidičů také na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

  • žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádost o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení,
  • doklad totožnosti,
  • případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem.

Formuláře:

  • Žádost o výpis z EKŘ, žádost o výpis o záznamech bodového hodnocení. K dispozici na registru řidičů, též v elektronické podobě.

Správní a jiné poplatky:

15 Kč pro tisk na výpočetní technice za každou započatou stranu

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádosti o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení.

Zpravidla se však tyto záležitosti vyřizují na počkání.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Datum poslední aktualizace: 19.7.2019