Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1512

Přihlášení nového vozidla do registru vozidel

Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla, vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o  registraci vozidla na dopravním úřadě

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • ulice Nádražní 336 (zelená budova, bývalé ČSAD)
  tel: 318 821 248, 318 821 250, 602 180 329
  Úřední hodiny
  Pondělí, středa 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00
  Úterý, čtvrtek 08:00 – 12:00
  • Jana Timofte
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004
  • Aleš Daněk, DiS.
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004
  • Iveta Patáková
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004
  • Jana Slezová
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Originál doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a dále případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel).
Dále je dle § 6 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, nutno splnit níže uvedené podmínky.
K přihlášce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k registraci žadatel přiloží:
 • technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které již bylo provozováno,
 • souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla na jiného provozovatele,
 • protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno,
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky,
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie,
 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, které bylo v tomto členském státě Evropské unie provozováno.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Platba v hotovosti:

 • motocykl do 50cm3: 300 Kč
 • motocykl nad 50cm3: 500 Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700 Kč

Lhůty pro vyřízení:

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nejsou stanoveny

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním přihlášky elektronickou poštou.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Úsek registru vozidel

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Jan Krutina

Datum poslední aktualizace: 16.1.2023