Město Sedlčany

Sedemtisícové mesto ležiace v strednom Povltaví asi 60km od Prahy. Sedlčany majú tieto časti: Doubravice, Hradištko, Libíň, Oříkov, Sedlčany, Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž, Zberaz. V minulosti patrili Sedlčany pod vlastníctvo slavného rodu Rožmberkov, Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan a rodu Lobkowitzov. Prvá oficiálná písomná správa o Sedlčanoch sa objavuje v roku 1294 a dokumentuje, že Sedlčany boli významným strediskom statku pánov z Hradca. Za najcenejšiu stavebnú pamiatku je považovaný gotický kostol sv. Martina z 13. a 14. storočia. Dominantou námestia T. G. Masaryka je novorenezančná radnica z roku 1903, v prízemí ktorej sídli Regionálne Informačné stredisko. V hornej časti námestia sa nachádza Morový stĺp od Bernarda Spinettiho zo začiatku 18. storočia a výstavná budova Mestského Muzea Sedlčany, ktorá bola začiatkom 21.storočia zrekonštruovaná z bývalej starej radnice so šatľavou z 15. storočia. Novodobé dejiny symbolizuje súsošie Ľudia bez domova od Břetislava Bendy na Sukovom námestí, ktoré pripomína trafickú dobu vysťahovania Sedlčanska za doby nacistickej okupácie. Neoceniteľnou hodnotou Sedlčanska je krásna rozmanitá krajina, ktorá ponúka pre možností aktívnej rekreácie vodnú plochu Slapského jazera a viac než 100 kilometrov značených cyklotras.

Turistické a informačné centrum Sedlčany
nám. T. G. Masaryka 34, 264 80 Sedlčany
tel.: +420 318 821 158, e-mail:ris@mu.sedlcany.cz,www.mesto-sedlcany.cz

MESTSKÉ MUZEUM SEDLČANY

Moderne usporiadaná stála expozícia zameraná na sedlčanský región, prezentuje mimo iné osobnosti zakladateľa rybníkov Jakuba Krčína a hudobného skladateľa Josefa Suka. Zaujímavosťou sú tri krátke filmy, ktoré približujú vznik a obsah Krčínovho kancionálu, život a tvorbu hudobného skladateľa J. Suka a vysťahovanie Sedlčanska za 2. svetovej vojny. Sála v prízemí muzea slúži k usporiadaniu krátkodobých výstav a zároveň i ako kaviareň s Wi-Fi pripojením.

Tyršova 136, 264 01 Sedlčany, tel.: +420 318 821 240
e-mail:muzeum@sedlcany.cz,www.muzeum-sedlcany.cz

MESTSKÁ KNIŽNICA

Mestská knižnica ponúka širokej verejnosti služby knihovnické, informatívne a služby komunitného charakteru. K dispozícii je verejný internet a elektronická databáza (ČTK, Anopress).

Kpt. Jaroše 482, 264 80 Sedlčany, tel.: +420 318 821 186
e-mail:mek@knihovna-se.cz,www.knihovna-se.cz

KULTÚRNY DOM JOSEFA SUKA

Kultúrny dom Josefa Suka od svojho otvorenia v roku 1954 výrazne formuje svojou pestrou ponukou kultúrny život niekoľkých generácií mesta Sedlčany i celého regiónu. Konajú sa tu kurzy tanca, plesy, akcie firiem a podnikateľov, školské výchovné a vzdelávacie akcie, slávnostné vyradenie absolventov všetkých typov škol a zasadania mestského zastupiteľstva. V letných mesiacoch sa uskutočňuje festival Sedlčanské filmové leto. Každoročne sa usporiadava hudobný festival Sukové Sedlčany, ktorý zakončuje koncerty vážnej hudby na Červenom Hrádku a pietnú spomienku v Křečovickom kostole k uctení pamiatky mistra Josefa Suka.

Josefa Suka. KDJS, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany

tel.: +420 318 821 741, fax: +420 318 821 480
e-mail:kdjs@sedlcany.cz,www.kdjs-sedlcany.cz

HVIEZDÁREŇ JOSEFA SADILA

Ľudová hviezdáreň Josefa Sadila bola v r.1962 postavená na Cihclnom Vrchu (470 m n.m.) svojpomocou občanov - záujemcov o astronómiu. V tomto roku v nej bol umiestnený ďalekohľad, ktorým až doposiaľ možeme pozorovať oblohu a na nej prebiehajúce javy. Hviezdáreň je prístupná verejnosti. 

e-mail:hvězdárna@tiscali.cz
www.kdjs-sedlcany.cz/hvezdarna/index.htm

SEDLČANSKÁ KOTLINA

Na ľavom brehu potoka Mastník severne od mesta bol od r. 1953 postupne vybudovaný veľký a vo svete známy motoristický areál, kde sa konajú závody v motokrose, autokrose, rallycross a supermoto.

tel.: +420 318 822 663
e-mail.:kotlina.sedlcany@seznam.cz,www.kotlina.sedlcany.com