Participativní rozpočet města Sedlčany 2023 - Nápady pro Sedlčany

Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či jiné komunity mohou přímo rozhodovat o využití části rozpočtu na realizaci projektu investičního charakteru. Téma bylo projednáváno na Zastupitelstvu města Sedlčany a Pravidla schválila Rada města Sedlčany 8. února 2023.

Až do 24. března 2023 můžete předkládat vaše projekty, které byste chtěli realizovat v rámci participativního rozpočtu města Sedlčany, s podtitulem Nápady pro Sedlčany, na který bylo vyčleněno 500.000Kč.

Jednotlivé návrhy je možné podat na připravených formulářích projektu na podatelně Městského úřadu Sedlčany (v provozní době podatelny), nebo v elektronické podobě na podatelna@mesto-sedlcany.cz

V případě dotazů se obraťte, v pracovní době, na Turistické informační centrum Sedlčany

Harmonogram:

 1.
 Zahájení projektu PaR 2023
 únor 2023
 2. Sběr návrhů do 24. března 2023
 3. Posuzování proveditelnosti návrhů odborníky do 31. března 2023
 4. Rozhodnutí RM o vyřazení projektů 5. dubna 2023
 5. Předložení návrhů s odstraněním vytknutých nedostatků do 14. dubna 2023
 6. Posuzování proveditelnosti návrhů po případných úpravách 19. dubna 2023
 7. Setkání s veřejností, prezentace projektů do 5. května 2023
 8. Příprava prezentace projektů v rámci zpravodaje Radnice do 15. května 2023
 9. Prezentace projektů na FB profilu města od 5. května 2023
 10. Hlasování 22. – 31. května 2023
 11. Zveřejnění žebříčku vítězných návrhů červen 2023
 12 Začátek realizace vítězných návrhů červenec – prosinec 2023

Předkládání se řídí pravidly, která naleznete níže.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře PaR 2023 - Nápady pro Sedlčany