Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 9/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 19. prosince 2022 usnesením č. 23/2022-2026 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odstavce 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 9/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu