Závěrečný účet města Sedlčany za rok 2021

Listinná podoba

Důvodová zpráva

Výsledky 12_2021_RO1_7_příjmy

Výsledky 12_2021_RO1_7_výdaje

Přílohy_SR_RO

Přehled dotací

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2021