NAŘÍZENÍ Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného neb

Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o požární ochraně") vydává toto nařízení:

KÚ_3_2020_zvýšené nebezpečí vzniku požáru.pdf