Nabídka ubytování pro příchozí z Ukrajiny

Vážení spoluobčané,

dennodenně s velkou obavou sledujeme vojenský konflikt na Ukrajině. Narušení suverenity Ukrajiny nemá a nemůže mít žádné ospravedlnění. Pro lidské utrpení, které Rusko pod vedením Vladimíra Putina na Ukrajině způsobilo, neexistuje žádná omluva.

Toto je válka, která se bezprostředně týká i nás a celé Evropy a je povinností všech demokratických států poskytnout obyvatelům Ukrajiny veškerou možnou pomoc.

Válka sebou nese migrační vlnu, kdy se snaží z Ukrajiny odejít nevinní lidé a s tím souvisí potřeba jejich ubytování. Jedná se převážně o ty nejzranitelnější, tj. matky s dětmi a starší občany.

Pokud chcete těmto lidem poskytnout zázemí, využijte pro evidenci vaší nabídky email pomoc@mesto-sedlcany.cz (do předmětu napište Nabídka ubytování UKRAJINA a stručný popis vámi nabízeného ubytování, včetně adresy a telefonního kontaktu na vás), nebo telefonní číslo 739 576 118.

Tyto kontakty provozuje město Sedlčany a týkají se celého území Obce s rozšířenou působností regionu Sedlčanska. Vaši nabídku předáme potřebným.

V rámci tohoto sdělení zatím evidujeme pouze nabídky ubytování, nikoli nabídky na materiální či finanční pomoc (pro tuto formu pomoci se můžete obrátit na dobročinné organizace v ČR). 

Děkuji Vám, že pomáháte.

Ing. Miroslav Hölzel
starosta města Sedlčany