Žádost PKO 2022

Žádost o poskytnutí finančního daru v rámci opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře PKO 2022