Finanční pomoc postiženým oblastem Jihomoravského kraje

Vážení spoluobčané,
pokud chcete poskytnout finanční pomoc postiženým oblastem Jihomoravského kraje, využijte prosím, níže uvedených organizátorů sbírek.
Jejich prostřednictvím je pomoc profesionálně organizovaná a zaručuje rychlý přísun financí do postižených lokalit.
Děkuji všem za poskytnutou pomoc.
Miroslav Hölzel
Starosta města

Organizátor sbírky

číslo účtu

variabilní symbol

Český červený kříž

333999/2700

2101

Diecézní charita Brno

4211325188/6800

2002

Adra

66888866/0300

390

Diakonie Českobratrské církve evangelické

2100691426/2010

-