Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 14. 6. 2021

1. Usnesení vlády č. 552 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 

2. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července, 

3. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest od 15. června, 

4. zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021, 

5. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví podmínky nařizování izolace a karantény od 15. června, 

6. Usnesení vlády č. 552 příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví povinnost testování na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu na vysokých školách od 15. června 

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 14. 6. 2021