STUDENTSKÁ SOUTĚŽ DRUGS & FORENSICS BULLETIN

Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky vyhlásila 1. ročník soutěže o nejpřínosnější odborný článek do časopisu Drugs & Forensics Bulletin NPC. Soutěž je určena pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů vysokých škol. Záměrem je poskytnout studentům možnost vyzkoušet si tvorbu vlastního příspěvku s vědeckým zaměřením pod vedením své školy (školitele) a tím rozvíjet své vzdělání a odborné zaměření.

Časopis Drugs & Forensics Bulletin NPC je respektovaným odborným recenzovaným časopisem, který je od listopadu 2019 zařazen v mezinárodně uznávané databázi The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences(ERIH PLUS). Primárně se časopis zabývá návykovými látkami a substancemi s nimi spojenými (např. prekurzory drog) a látkovými i nelátkovými (behaviorálními) závislostmi z hlediska forenzních disciplín, kriminalistiky, kriminologie, toxikologie, farmakologie, psychofarmakologie, adiktologie, protidrogové prevenci, statistiky, psychiatrie, CBRN, právních věd nebo bezpečnosti obecně a mnoha dalších.

Podmínky soutěže naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/studentska-soutez.aspx

Přejeme hodně úspěchů!

Zdroj: Policie ČR