DEN OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ

Dne 22. února 2021 si celá Evropa připomněla Den obětí trestných činů jako vzpomínku na Chartu práv obětí, která byla podepsána tentýž den v roce 1990 s cílem zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů.

V tento den si připomínáme, jak je důležité, aby se oběti netajily nebo nestyděly přijít oznámit, co se jim stalo, aby mohla policie, a nejen ona, konat. Ve všech případech je potřeba podporovat multidisciplinární spolupráci nejen pro úspěšné vyřešení případu, ale také pro účinnou pomoc oběti.

Evropský den si také připomněla Policie ČR nebo Probační a mediační služba ČR.

Policie ČR v současné době epidemiologických opatření upozorňuje na formy násilí, která probíhají za zavřenými dveřmi. Násilí nemusí být jen fyzické, ale může se jednat i o agresi sexuální, psychickou, sociální, ekonomickou nebo kombinaci několika typů násilí:

okoPodle statistik za rok 2020 celková kriminality v České republice klesla, a to platí i pro oběti trestné činnosti. Probační a mediační služba minulý rok navázala spolupráci s celkem 4 306 osobami. Pro porovnání v předchozím roce 2019 to bylo 5 071 osob. Oběti tvoří 13% zranitelné skupiny (děti, mládež, senioři, hendikepované osoby, oběti obchodování s lidmi a oběti trestné činnosti proti lidské důstojnosti).

Probační a mediační služba podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací. Pomáhají zprostředkovat účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizují a zajišťují efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochrana komunity a prevence kriminality. 

MLČENÍ NIC NEVYŘEŠÍ, NEBOJTE SE POŽÁDAT O POMOC POLICII ČR, AŤ JE Z VAŠEHO DOMOVA OPĚT BEZPEČNÉ MÍSTO.

Zdroj: Prevencekriminality.cz, Policie ČR, Probační a mediační služba ČR