ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA SEDLČANY

Město Sedlčany oznamuje, že v současné době zahájilo přípravné práce na Změně č. 2 Územního plánu města Sedlčany

Návrh na pořízení změny územního plánu lze uplatnit nejpozději do 30. června 2021, na později uplatněné návrhy nebude brán zřetel (budou evidovány, ale nebudou již zařazeny do Změny č.2 ÚP města Sedlčany).

Podrobnosti o dané výzvě, návod, jak postupovat a potřebné formuláře naleznete na webové adrese www.mesto-sedlcany.cz v sekci Aktuality

Návrh na pořízení změny Územního plánu Sedlčany zkráceným postupem.pdf
Podnět na pořízení změny ÚP.pdf