Odbor dopravy a silničního hospodářství od 18. 1. 2021 otevřen

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 se od 18. ledna 2021 z důvodu nepřiměřeného omezení práva klientů / veřejnosti stanovuje rozsah úředních hodin na ODSH, Úseku registru vozidel a registru řidičů i dalších úseků činnosti tohoto Odboru takto:

pondělí, středa otevřeno veřejnosti od 08:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 17:00 hod.

úterý, čtvrtek otevřeno veřejnosti od 08:00 – 12:00 hod.

Poslední žádost bude přijímána k vyřízení v čase 11:45 hod., resp. v 16:45 hod.

Režim vstupu klientů (veřejnosti) bude do budov pod kontrolou za přísného dodržování všech hygienických opatření (řízené vstupy).