Dlouhodobý strategický plán prevence kriminality města Sedlčany na léta 2020–2022

Dlouhodobý strategický plán prevence kriminality na léta 2020 - 2022.pdf