Optický internet Sedlčany

Vážení občané,

dovolte nám Vás informovat o připravované výstavbě optické sítě elektronických komunikací společnosti Telco Infrastructure, s.r.o., člena skupiny ČEZ ve vašem městě. Veškeré náklady spojené s výstavbou optické sítě hradí v plném rozsahu společnost Telco Infrastructure a po dokončení samotné výstavby optické sítě budete mít možnost využívat optický vysokorychlostní internet a interaktivní televizi s pestrou nabídkou TV programů.

V nejbližších dnech Vás bude osobně kontaktovat zástupce realizační společnosti Vegacom, a.s. se žádostí o souhlas s umístěním optické přípojky v jednotlivých bytových a rodinných domech, který se prokáže platným průkazem a bude také připraven zodpovědět vaše případné dotazy. Výstavba optické přípojky v žádném případě není provázaná s odběrem služeb Telco Infrastructure a po dokončení samotné výstavby bude rozhodnutí o využití některé ze služeb poskytovaných společností Telco Infrastructure výhradně na obyvatelích jednotlivých bytů a rodinných domů.

Děkujeme za spolupráci.

Antonín Daněk

Telco Infrastructure, s.r.o.
www.ceznet.cz