ŽÁDOST o poskytnutí finančního daru v rámci opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti v soul

PKO - žádost 2021.pdf