Sňatečné obřady od 3. prosince 2020

Osoby účastnící se sňatečného obřadu.  Účast na svatbě umožnit maximálně 30 osobám. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech. Toto početní omezení platní na vnitřní i venkovní svatby.