Projekt \"PODPORA INFRASTRUKTURY PRO NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V CENTRU PETRKLÍČ Z.S.\"

Cílem projektu je zvýšení kvality neformálního vzdělávání v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a komunikace v cizích jazycích ve vzdělávacím zařízení Centrum Petrklíč z.s. Předmětem projektu je vybudování výukových prostor pro technické a řemeslné obory a komunikaci v cizích jazycích včetně vybavení (konkrétně řemeslné dílny, rukodělné dílny a komunikační místnosti) a zajištění bezbariérovosti dotčených výukových prostor.

Projekt je spolufinancován z EU.


Projekt Podpora Petrklíč