NEAKTUÁLNÍ - Výběrové řízení - Referent sociálních věcí - Úsek sociální péče

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice, 

referent sociálních věcí / pracovník Odboru sociálních věcí pro výkon na Úseku sociální péče a Úseku samosprávních a ostatních činností

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Odbor sociálních věcí - Úsek sociální péče 19.11.2020