V úterý 17.11. (státní svátek) popeláři pojedou svozy

V úterý 17.11. budou veškeré provozy Sedlčanských technických služeb, s.r.o. uzavřené. Jde o Sběrný dvůr Sedlčany, Kompostárnu Kosova Hora a Překládací stanici Kosova Hora. 

Zároveň v tento den budou probíhat svozy komunálního odpadu v Kosově Hoře, Počepicích a Petrovicích. A současně i svoz bioodpadu v Sedlčanech.