Informace o podpoře a pomoci neformálně pečujícím osobám v situaci pandemie COVID-19

Epidemiologická situace může přinášet pečujícím osobám (o zdravotně postižené děti, seniory, i další osoby) potíže, a to zejména z důvodu zvýšené psychické a fyzické zátěže, náročnosti zajištění péče v aktuálních podmínkách, některé rizikové faktory (např. sociální izolace) mohou mít větší dopady. 

Neformální pečovatelé dnes a denně řeší nestandardní situace a v situaci pandemie mohou potřebovat nebo hledat další zdroje podpory.

Činnosti sociální práce jsou poskytovány občanům poskytovateli služeb, sociálními pracovníky obcí, pracovníky Úřadu práce ČR a dalšími, tedy i neformálním pečovatelům, zdarma. 


Informace pro pečující osoby.pdf