Sňatečné obřady od 22. října 2020

V návaznosti na vyhlášený nouzový přijala vláda dne 21. října 2020 usnesení č. 1078 o přijetí krizového opatření, které se dotýká i konání sňatečných obřadů a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství. Usnesení vlády č. 1078 bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 424/2020 Sb.

Od 22. října 2020 dochází k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů na 10 osob.