UZAVŘENÍ ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV Č.P. 32 (NÁM. T. G. MASARYKA) A Č.P. 336 (NÁDRAŽÍ ULICE)

Dne 9. října 2020 (pátek) budou budovy MěÚ č.p. 32 (náměstí T. G. Masaryka 32) a č.p. 336 (ulice Nádražní) z provozních důvodů pro veřejnost - UZAVŘENY. V případě potřeby kontaktujte prosím telefonicky požadovaného úředníka.