NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

- s účinností ode dne 14. 9. 2020 (00:00 hod.) do odvolání:
se  n a ř i z u j e pro území všech okresů Středočeského kraje mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod.