INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 29. 9. 2020

07:16 - 15:30 Sedlčany - Libíň, okres Příbram, Sedlčany - Sedlčany, okres Příbram

Libíň
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, č. 1072713, parc. č. 237/1, 33/8
Nový Dvorek
14
Záduší
25