INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 25. 5. 2020

11:30 - 14:00

Ke Hvězdárně

Pod Cihelným vrchem

Sedlčany