INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 25. 5. 2020

7:30 - 11:00

Karla Hynka Máchy

Sedlčany

Sedlecká