MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ ZE DNE 16.DUBNA 2020

Mimořádné opatření elektronické žádanky v prostředí NZIS s účinností od 16. 4. 2020

Rozhodnutí o dočasném povolení neregistrovaného humánního léčivého přípravku Avigan

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ ZE DNE 16.DUBNA 2020