PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - HLASOVÁNÍ

KAŽDÝ OBČAN MĚSTA SEDLČANY (OSOBA STARŠÍ 15 LET, KTERÁ TOHOTO VĚKU DOVRŠILA NEJPOZDĚJI 15. KVĚTNA 2020, A MÁ TRVALÉ BYDLIŠTĚ VE MĚSTĚ SEDLČANY VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ) MÁ PRÁVĚ JEDEN HLAS, KTERÝ MŮŽE VYBRANÉMU PROJEKTU PŘIDĚLIT. 

Hlasování osobně, papírovou formou

Projekty podané v rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany - Nápady pro Sedlčany
Paricipativní rozpočet - Hlasování SMS postup.pdf