SDĚLENÍ - ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Starosta města Sedlčany obdržel zprávu od krizové manažerky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, že ve městě Sedlčany jsou evidované dva případy onemocnění COVID-19.

Důrazně žádám občany města, aby důsledně dodržovali všechna karanténní opatření zejména nošení roušek, dodržování dvoumetrových odstupů a pohyb osob po veřejných prostranství maximálně ve dvojicích, vyjma rodinných příslušníků.

Ing. Miroslav Hölzel

starosta města


Sdělení COVID 19.pdf