Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2020

Mimořádné-opatření-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách-1.pdf

Mimořádné-opatření-nařízení-k-vyčlenění-lůžek-v-krajích-a-hl.-m.-Praze.pdf

Mimořádné-opatření-omezení-pohybu-osob-s-výjimkami.pdf

Ukončení-mimořádného-opatření-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktním-místům-veřejné-správy-Czech-POINT.pdf

Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-6.-3.-2020-k-prodeji-OOP-třídy-FFP3.pdf

Sbírka zákonů 056-20-AK.pdf