Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců a Unie rodinných advokátů

společně vyzývají rodiče, aby po dobu trvání nouzového stavu ve věcech péče o jejich nezletilé děti

- potlačili vzájemné spory a všechny síly věnovali pokusu o dohodu;

- respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a soudní rozhodnutí;

- ustoupili od silových řešení pomocí například trestních oznámení nebo návrhů na zahájení nových soudních sporů a stížností na OSPOD.

2020 Společné prohlášené URA SROSopr (002).pdf