Zrušení pravidelné zkoušky sirén ve středu 1. dubna 2020

https://www.hzscr.cz/clanek/zruseni-pravidelne-zkousky-siren-ve-stredu-1-dubna-2020.aspx