Vláda ČR prodloužila omezení volného pohybu do 11. dubna 2020, do šesté hodiny ráno.

Opatření omezující volný pohyb se nevztahuje například na cesty do zaměstnání, na nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení, dobrovolnickou či sousedskou výpomoc, na pobyty v přírodě nebo parcích a pro účast na pohřbech. 
Na veřejně dostupných místech se lidé mají pohybovat maximálně ve dvou, pokud nejde o více osob žijících ve společné domácnosti, tedy například rodiče s dětmi. Pro ně takové omezení neplatí. 

Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest_30032020.pdf

Mimořádné-opatření-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-1_30032020.pdf

MZ Mimořádné opatření - prodloužení do 11042020.pdf

Mimořádné-opatření-prodloužení-zákazu-maloobchodního-prodeje_3032020.pdf

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 30032020.pdf