Ministerstvo zdravotnictví ČR S účinností od 24. března 2020 od 6:00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 se

a) Osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodě 1. písm. a) až j)
b) Omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
c) Pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami nejméně dva metry, pokud je to možné.

Mimořádné-opatření-volný-pohyb-osob-na-území-ČR.pdf