INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 8. 4. 2020

7:30 - 14:00

Havlíčkova

U Kulturního domu

Zahradní