DOPORUČENÍ V DOBĚ VIROVÉ PANDEMIE

Vážení spoluobčané,

za této situace apeluji řídit se těmito doporučeními:

Věřím, že se nám dodržováním těchto pravidel podaří zvládnout aktuální krizovou situaci. Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města